Drukuj

Systemy Sprężonego Powietrza

- regulacja natlenienia reaktora biologicznego oczyszczalni ścieków za pomocą grupy sprężarek z wędrującym falownikiem (Łącznie 80kW)

- regulacja ciśnienia sprężonego powietrza za pomocą kaskady spężarek (Łącznie ok 1MW)

Zastosowano: 

Allen-Bradley        Rockwell Software